HİZMETLERİMİZ

İthalat- ihracat-aktarma, Transit İşlemleri Serbest Bölge işlemleri, Dahilde İşleme İzin belgesi,Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar 

Kontrol belgesi ,DİİB,Yatırım Teşvik,İşçi sağlığı vb. belgelerin çıkarılması ve takibi, Fiktif antrepo açma izinleri 

Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müşterilere eş zamanlı sirküle etmek 

Kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak 

Ön izne tabi ürün ve eşyalara ilişkin yetkili makamlardan gerekli müsaadeleri almak 

Ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek 

Sigortacılık 

Kontrol Belgelerinizi Yetkili Kuruluşlardan Alımı Takibi Ve Çözümü 

Gümrük Mevzuatı ve Kanunların Takibi