Yolcu Salonu İşlemleri

 Yurt dışından  deniz yolu ile bilhassa K.K.T.C den gelen ve bu ülkeye giden yolcuların işlemlerini, ayrıca gemi personelinin giriş ve çıkış işlemlerini ve ülkemiz arasındaki ticari eşyasının giriş çıkış işlemlerini yürütmektedir. Yine yurda kesin dönen vatandaşların Gümrük Kanununun 167. maddesi hükümlerine göre naklihane işlemleri ile bölgemizde görevli yabancılara ait taşıtların gümrük işlemleri de bu gümrük idaresinde yapılmaktadır.

 
Yolcu Salonu  Gümrük Müdürlüğü her türlü İthalat, İhracat, Transit İşlemlerini Görmeye Yetkili Gümrük İdaresidir. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Canlı Hayvan, Hayvansal Ürün, Bitki ve Bitkisel Ürün ithal ve İhracına Yetkili kılınmıştır.