Danişmanlık Hizmetleri

 Her türlü ithalat ve ihracat islemlerinde;

 
Gerekli izin belgesi takip ve temin etme
G.T.I.P. (Gümrük Tarifesi) belirlenmesi
Maliyet hesabi
Sigorta Islemleri
Bankacilik Islemleri
Yurtiçi nakliye ve depolama organizasyonu
Yurtdisi tasima ve depolama organizasyonu
İthalat- ihracat-aktarma, Transit İşlemleri Serbest Bölge işlemleri, Dahilde İşleme İzin belgesi,Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar 
Kontrol belgesi ,DİİB,Yatırım Teşvik,İşçi sağlığı vb. belgelerin çıkarılması ve takibi, Fiktif antrepo açma izinleri 
Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müşterilere eş zamanlı sirküle etmek 
Kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak 
Ön izne tabi ürün ve eşyalara ilişkin yetkili makamlardan gerekli müsaadeleri almak 
Ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek 
Sigortacılık 
Kontrol Belgelerinizi Yetkili Kuruluşlardan Alımı Takibi Ve Çözümü 
Gümrük Mevzuatı ve Kanunların Takibi 
Geçici İthalat İşlemlerinin Takibi