Örnek müdür

 Trabzon'da Personel sayısı kimi zaman 20 kişiyi geçtiği halde 24-24 sisteminden vazgeçilmemesine rağmen,Yeni atanan Gümrük Müdürü Recep BİLGİN çalışma sistemini yaklaşık 12 kişi ile 24- 48 olarak düzenledi

 
Trabzon Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde yıllardır 24- 24 nöbet sistemiyle çalışılmakta iken 2012 yılında Gümrük Müdürlüğü ile birleşmesi neticesinde olumlu birçok değişiklik olmuştur. Personel sayısı kimi zaman 20 kişiyi geçtiği halde 24-24 sisteminden vazgeçilmemesine rağmen,Yeni atanan  Gümrük Müdürü Recep BİLGİN  çalışma sistemini yaklaşık  12 kişi ile 24- 48 olarak düzenledi.Yaptığı bu örnek davranış ile muhafaza memuru arkadaşların moralleri düzeltildi,çalışma şevkleri artırıldı,yeni  göreve başlayıp diğer kurumlara geçmek isteyen personelin teşkilatla ilgili olumsuz fikirleri bile değiştirmiştir..Ayrıca Gümrük Müdürü Recep Bilgin,Gümrük memurlarına verilen yolluk ödemelerin muhafaza memurlarına da verilmesini sağlamıştır.
 
  Bilindiği gibi Genel Müdürlük kanalı ile tüm Bölge Müdürlükleri yapılabilir düzenlemeler ile memurların daha rahat çalışma ortamları sağlanması hususu irdelenmişti.Bu yazıya istinaden çalıştığı gümrük bünyesinde bu düzenlemeyi yapması ve  Trabzon Gümrük Müdürünü bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz.Diğer Müdürlerimizede örnek olmasını istiyoruz.İş yoğunluğu olmayan kapılarda veya iş yoğunluğu olan kapılarda bile rahat çalışma sistemi yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Acilen eldeki tüm geri planda kalmış personelin nöbete dahil edilmesi ile çalışma saatlerinin düzenlenebileceğini biliyoruz